Cá muối cứu thế – Chương 09

Chương 09

Ông chú bảo vệ

Editor: Zens Zens

Đăng ký nhận thông báo chương mới: Link

Lưu ý khi đọc truyện trên website: Link

Facebook Zens Zens: Link

***

Giới là thần linh có cách thức ra đời khá đặc biệt. Ngài giàu cảm xúc hơn những thần linh lạnh nhạt vô tình khác, cũng không được những thần linh Thần điện Bóng Tối hoan nghênh. Có liên quan 《 chúa cứu thế 》 đích thông tin như.

Ngài nhận được sự yêu thích của thần tối cao, thiên phú đi kèm lúc ra đời lại khiến chư thần… sợ hãi. Những thần linh khác cũng không dám nói gì ngài.

Nhưng bọn họ sẽ không thân thiết với ngài, buổi tụ họp giữa các thần linh chưa bao giờ mời Giới. Thủy triều tràn vào nàng trong đầu, nàng cùng những.

Thần linh có nhân duyên kém nhất bên Thần điện Bóng Tối chính là Giới.

Thường ngày Giới chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà thần tối cao sắp xếp và tu luyện. Thế giới tận thế đều vì thế giới chân thật, bất đồng.

Bây giờ, ngài lại có thêm một việc đó là thỉnh thoảng ngó xem tín đồ bại não duy nhất của mình đang làm gì.

Người chơi cần thanh trừ yếu tố tận thế.

Vân Thiển không biết bởi vì lời triệu hồi cô thuận miệng niệm ra, mà bị một vị thần ngố tàu để ý đến mọi hành động cử chỉ. Người chơi không thể cố ý tại thế giới tận thế người bản xứ.

Cô đang nghĩ sau khi dẫn Tống Hành Chỉ  đến gặp Đặng Chung, cô sẽ trải nghiệm cuộc sống học đường sung sướng thế nào. Tổn thương người bản xứ, cũng không có thể cố ý phá hoại.

Nếm trải sự giày vò hai ngày qua, rốt cuộc Vân Thiển đã hiểu rõ ý nghĩa thật sự của “Trò chơi” Chúa cứu thế. Cứu thế giới không quan trọng, vọc nước(*) trong lúc những người chơi khác cứu thế mới là chuyện cô nên làm.

(*) Vọc nước: chỉ hành vi lười biếng không nỗ lực tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào Mỗi cái thế giới tận thế đều sẽ có số lượng không giống đích.

Đáng tiếc luôn có người không muốn cô vọc nước.

Vân Thiển thông báo đội ngũ hợp tác tập hợp bằng đồng hồ cứu thế. Khâm chỉ rất nhanh địa tiếp nhận liễu giá ta thiết lập.

Tiểu đội và tiểu đội có thể hợp tác, chỉ số đóng góp sẽ không cộng hưởng. Tác dụng của hợp tác tiểu đội là kênh đoàn đội tăng thêm một kênh tiểu đội, quan sát được chỉ số trạng thái của tất cả người chơi. Chuyến đích học sinh chuyển trường, bởi vì vào ở túc xá đích.

Lướt mặt đồng hồ, bọn họ có thể nhìn thấy tên họ của người chơi khác nhau, thanh máu và chỉ số tinh thần. Thanh máu của mọi người cũng thiếu hụt hoặc nhiều hoặc ít, không phải trạng thái đầy máu. Chạy ra túc xá chỉ vì chứng thực chuyện ma thật giả..

Theo li Văn Tư Thành,Ïmt vài thếîgii tn thếĺđc bit cócách hi máufvà n đnhch s tinh:thn, nhưng thếìgii hin gibn h ľkhông có.

Sau khiĩtp hp, VânľThin bày raïb mt mgià trao TngHành Ch vàoõtay Đng Chung…À không, VươngĩTư Tu bêncnh Đng Chung,ìtrnh trng bo}cô chăm sócnhóc mít ưt.,

Kế tiếp,İcô và VănTư Thành chunļb ri đi.

Chânva mi bưcômt bưc, vt[áo Vân Thinđã b kéo°li. Dưng nhưTng Hành Chjs cô khôngthy rõ vmt ca mình,īc ý tign, khoé mtЇng đ: “Tôiếtưng em sé đây choínên mi đngý giúp đ.”

Vân Thin nóiɪli l hếtsc chính đáng:Không phi cuũmun đi phóchuyn ma sao?Tôi đã tìmcho cu sgiúp đ caɨnăm ngưi chuynnghip. Ngưi làmchuyn này khôngquan trng s°lưng, tình trngthân th tôikhông tt, gianhp ch làmêvưng chân.”

Tng,Hành Ch khôngĬđng ý, cubo lúc côiđánh n nhnúnhn rt dũngímãnh, khiến ngưiĮkhác có cmgiác an tâm.

VânĬThin nghe thybèn không vui.ICô đây rõïràng là mtcô gái yếuđui, sao li[vì đánh chuynЇma mà khiếnfngưi ta cóùcm giác anĨtoàn vy?

Đám ngưi)chơi Đng Chung,Vương Tư Tuim lng nhìnɩVân Thin và,Tng Hành Chtranh cãi. VănTư Thành nânghp gi nhitɪmà anh thóèđưc, đưa vàiáchiếc đùi gàĨngon lành ra°hi: “Ăn không?,Trưc đi chiếnphi bi b,coi như xemīđon ct cnh(*).”ï

(*) Đon ctúcnh: là đoníphim trong gamemà ngưi chơiõkhông có quyníđiu khin, thưngdùng đ nângcao ct truyn,ưtrình bày sphát trin canhân vt vàcung cp thôngtin cơ bn,bu không khí,đi thoi, manh°mi.

Mi ngưi VươngTư Tu, ĐngıLan Lan, ThiênHành Kin vàfLý Duy đưcõnhn đùi gàto gn bngcái đĩa, chĩcó Đng Chungíly đưc đùigà to cbàn tay.

Đng Chung:“…

Anh tava đnh nói[mun cái đùiįln hơn, TngìHành Ch bngcao ging, mìc nói: “Tôiăch cho emvà anh Vănlàm sao rikhi trưng, choЇhai ngưi đènpin và bnđ, còn giúphai ngưi dãchú bo vЇTôi tưng chúngíta là bn!òCh có emvà anh Vănĩbng lòng nóiõchuyn vi tôi,đi x ttïvi tôi, nhưngbây gi haingưi li mungiao tôi chongưi xa l!”

Tiếng nc nírm rc.

Đùi gàītrong tay VănĪTư Thành đtínhiên mt ngon.

Cólúc Vân Thinùvô cùng hnâvì sao đoèđc và sđng cm cacô không bîchó ăn hếtêđi, còn lichút tàn dưthnh thong chyĩra lên án°hành vi cacô.

Cui cùng TngHành Ch tươiĮcưi xán ln.

VânThin và VănTư Thành đơmt gia nhptiu đi “Tiêuîdit chuyn ma,{cu giúp thếôgii, thiên hthái bình.”

TrangIweb Tng HànhđCh đc thôngtin chuyn malà mt chuyênmc bên trong]din đàn trưng,õtên làChuyn ma】.

BnĮthân 【Chuyn ma】làĩmt chuyn ma,ưch có thànhìn thy vào}ban đêm. TngÍHành Ch tngđc vài bàiđăng trong đó,t ta đfmà cu đcìlưt qua, hnđa s chuynìma trong trưngìđu đưc ghichép trên đó.

Liônói ca cuđxoá b dđnh hành đngbui sáng đthoát khi sáquy ri cachuyn ma. Banđêm mi vàoɪđưc trang web,évy bn hch có thhành đng banïđêm.

Máy tính caTng Hành Chrơi trong phòngɪy tế. Hômqua, cu munđến phòng y)tế ly li]máy tính. Xuyênéqua khe cachưa đóng kín,ũcu phát hinN nhn nhnĩchưa chết.

Vân Thin:“Tôi nh lúcĩđó cô tatt th ri.”}

Tng Hành Chágt đu: “Tôicũng nh vy.”ă

Vương Tư Tu:ơChuyn ma shi sinh?”

ĐngũChung: “Đã làmc trên dinìđàn trưng thìīch cn cómáy tính làİvào đưc. Tôiïtng thy phòngÏvi tính, chúngơta ln vàoâm trang web.”

Tng Hành Chưlc đu: “Mitháng phòng máyĪch m mtngày, bình thưngĩđu khoá, chìakhoá chchú bo v.”j

Nht Trung thcnghim không choĩphép s dngïbt c vtdng truyn tinnào, máy viòtính cũng làđ vt đưcįkim soát nghiêmngt. Ch cóngày trưng hc:m ca mitháng, hc sinhÎmi có thxin s dngmáy tính, liácòn chưa chcÏxin đưc.

Thiên HànhúKin giơ cánh}tay, đ lîcơ nh đu(*)cưng tráng: “Boív d x,chúng ta cưpchìa khoá làxong.”

(*) Hìnhành Cơ nhđu (hay còn gọi là con chuột của bắp tay)

Vân Thin smĩmt nói: “Đó[cũng là chuynĩma.”

Thiên HànhiKin lp tcùsa ming: “Chúngta có th}trm chìa khoá.”

Đ ngh nàyđưc mi ngưiɪtán thành.

Chú boóv đang ıtrong phòng boív. Đó làcăn phòng lp[phương nh đt bên đưng,ļbn mt đulà ca sìbng kính, tinòcho bo vú bên trongquan sát.

Trong phòngch có mtmình bo v,ông đã ănxong ba khuya,Ïcm ly ginhit ung nưc,khung cnh hếtsc bình thưng.

Nếunhư ba khuyakia không philà ngón tayđngưi đang nhĩmáu.

“Ba người nói đây là chuyện ma tốt?”

Nhóm người Đặng Chung bật ra câu nói chất vấn tư tưởng ba người Vân Thiển, Tống Hành Chỉ và Văn Tư Thành. Bọn họ cũng không trả lời được, ba người đều nghi hoặc, đúng là lúc trước chú bảo vệ chưa từng hại bọn họ.

Tống Hành Chỉ muốn chạy khỏi trường, lúc bị chú bảo vệ bắt được, đối phương chẳng làm gì cả, còn đưa cậu về phòng ngủ an toàn.

Chú bảo vệ ăn uống xong, cầm đèn pin bắt đầu tuần tra, đôi chân không hề có dáng vẻ trong suốt giống lần trước ba người Vân Thiển thấy.

Nếu không phải đám người Vân Thiển khẳng định chắc nịch chú bảo vệ là chuyện ma, bọn Đặng Chung sẽ chỉ cảm thấy bảo vệ này là người người thường.

Tống Hành Chỉ từng thấy chìa khoá phòng máy vài lần, đó là một cái đĩa chìa khoá, thường treo trên tường bên trái cửa ra vào phòng nghỉ.

Người ra tay trộm chìa khoá là Thiên Hành Kiện, Đặng Chung và Đặng Lan Lan. Thiên Hành Kiện và Đặng Chung phụ trách hấp dẫn sự chú ý của bảo vệ, Đặng Lan Lan nhân cơ hội vào phòng bảo vệ lấy trộm đĩa chìa khoá. Mặt khác, Vương Tư Tuệ và Lý Duy tiến hành trông chừng, đề phòng bất trắc.

Ba người còn lại là quần chúng yếu-bệnh-tàn, ăn dưa xem diễn là được.

Thiên Hành Kiện và Đặng Chung xuất hiện trên đường tuần tra của chú bảo vệ, hấp dẫn sự chú ý.

Đợi bọn họ dẫn người đi xa, Đặng Lan Lan tiếp cận phòng nghỉ. Lúc định đi vào, cô ta bỗng phát hiện cửa bị khoá.

Tiếng cô ta mở cửa nhưng chưa thành công bị Vương Tư Tuệ và Lý Duy nghe thấy. Trong khi hai người cuống quít, Đặng Lan Lan lấy một cục gạch và băng keo trong suốt trong balo ra.

“Ở… Ở đâu ra vậy?”

Đặng Lan Lan bảo hai người dán băng keo đầy cửa sổ, sau đó cầm cục gạch đập mạnh. Kính vỡ nhưng không phát ra âm thanh quá lớn, cũng không rơi xuống đất.

Cô ta đáp: “Băng keo là dụng cụ trên lớp tiết mỹ thuật, cục gạch thì ở cửa nhà ăn.”

Đặng Lan Lan trèo vào phòng bảo vệ. Đĩa chìa khoá treo trên tường, động tác của cô ta rất nhanh, gỡ đĩa chìa khoá bỏ vào balo. Trước khi sắp đi, cô ta nhìn thấy khay ngón tay chảy máu đầm đìa trên bàn.

Khựng lại chốc lát, Đặng Lan Lan bốc một nắm, trèo khỏi phòng bảo vệ.

“Lấy được chìa khoá rồi.”

Vương Tư Tuệ và Lý Duy quay đầu. Trong nháy mắt, cả hai mất đi khả năng khống chế biểu cảm.

Bọn họ nhìn thấy Đặng Lan Lan đang cầm ngón tay người mà chú bảo vệ ăn khi nãy nhai ngon lành!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Yếu: Văn Tư Thành

Bệnh: Tống Hành Chỉ

Tàn: Vân Thiển.

Ba vị quần chúng cá muối ăn dưa.

5 1 vote
Đánh giá bài viết
guest
7 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hà
Thanh Hà
3 Tháng Cách đây

Lâu lắm rồi e mới đọc từng tí từng tí 1 chương chỉ vì sợ nó nhanh hết 🤣🤣🤣 mà 1 chương truyện này cũng dài ghê í , cảm ơn c zenzen nhìuuuu . Mà dừng đúng đoạn gay cấn luôn , rốt cuộc là chú bảo vệ là ma tốt hay ma xấu nhỉ . À chương này đọc lúc đêm e mới có cảm giác nó là kinh dị chứ k phải kinh dị hài 🤣🤣🤣

quýt đường
quýt đường
3 Tháng Cách đây

Khung cảnh thật lạng mạn biết bao nhiêu, một bữa ăn khuya dưới anh nến lung linh, hoa hồng rượu ngon, món nhấm là ngón tay hehe, thấy ớn lươn

linhtrane72
linhtrane72
3 Tháng Cách đây

Ba vị quần chúng cá muối ăn dưa rồi còn được gán cho những mĩ từ yếu tàn bệnh 😂, tổ hợp thật là ba chấm. Đoạn chú bảo vệ thưởng thức bữa ăn vốn bình thường cho tới khi ngón tay xuất hiện. Rùng mình thật sự ấy

Tâm Tâm
Tâm Tâm
3 Tháng Cách đây

Tại sao cả vương tư tuệ và vân thiển đều đọc lời mời thần linh nhưng chỉ có mỗi vân thiển đc coi là tín đồ của Giới nhỉ? Nhưng mà thôi kệ tui thích 1-1 như vậy🥰🥰

ciress
ciress
2 Tháng Cách đây

Bạn Tống mít ướt dễ thương quá. Đoạn cuối Đặng Lan Lan tự nhiên ăn *** thấy gớm quá 😢

Yến Anh
Yến Anh
2 Tháng Cách đây

Cô Lan Lan này là cái gì vậy trời, huhu, đang chuyện hài mà, đừng kinh dị đột ngột vậy chứ. (´;ω;`)

Nona Nguyễn
Nona Nguyễn
2 Tháng Cách đây

Ôi trời! Kg biết chuyện gì tiếp diễn phía sau nữa…

7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
error: Alert: Content is protected !!