Cá muối cứu thế – Chương 26

Chương 26

Bị theo dõi rồi

Editor: Zens Zens

Đăng ký nhận thông báo chương mới: Link

Quy định đọc truyện trên website: Link

Facebook Zens Zens: Link

***

Ngày 4 tháng 9, thời tiết Hải Thành vẫn nóng bức như cũ, không hề cảm nhận được sự mát mẻ của lập thu(*).

(*) Lập thu: ngày 7,8,9 tháng 9 Liên tiếp vài tiếng sau, chói tai thét chói tai dừng lại.

Mặt trời gay gắt làm da người nóng ran. Dù vậy, trước quảng trường không có mái che của Lotus Market(*) vẫn chen chúc đầy người. Giữa một đám đông bác gái trung niên chừng bốn mươi năm mươi tuổi nhưng vẫn thích ăn diện xinh đẹp, Vân Thiển mặc áo thun giặt đến bạc màu, mặt mộc không trang điểm giống như người ngoại tộc. Nữ nhền nhện còn ở hưởng thụ nàng đích loài người bữa tối.

(*) Tên một siêu thị bán lẻ của Thái Lan Hạ nhân chỉ dọa đắc phát hiện chăn bông phồng khởi một khối.

Có điều cô rất được các bác gái hoan nghênh.

“Ôi trời, cô bé xinh đẹp kia ơi, cây dù phía Nam sắp che không đủ rồi.” Một cây dù dịch từ bên trái sang, đổ xuống một mảng bóng râm. Có thể nghe hiểu ‘Duy trì yên tĩnh? Bắt đầu từ bây giờ.

“Miệng cô bé khô rồi, chỗ bác có bình nước này. Trông cháu không giống người địa phương, cháu tới Hải Thành làm việc à?” Bên phải đưa tới một bình nước, nắp bình vừa mở. Nữ nhền nhện tức giận địa nhìn về phía Tên hạ nhân.

Các bác gái người Hải Thành có sự nhiệt tình và cởi mở kỳ lạ, thậm chí rất khó từ chối, Vân Thiển đã quen rồi. Nàng hoãn hoãn nhô chuyển tới Tên hạ nhân trước mặt.

Vài bác gái xung quanh hỏi cô mấy lời như có người yêu chưa, kết hôn chưa, có muốn giới thiệu đối tượng cho cô không. Mãi đến khi nhân viên siêu thị bắc loa lớn hô “Chương trình bắt đầu”, các bà mới bỏ qua.

Hôm nay siêu th cóìchương trình gimêgiá 300 -100ıcc ln, mcdù Vân Thinơly đưc stin gn mtitrăm nghìn tt Chúa cuơthế, bn thânĬkhông còn túngìthiếu, nhưng cô¹tuyt đi khôngt b thói²quen tiết kimđi vi nhngchương trình khuyếnìmãi này.

Làm mtngưi đã tngnghèo đến mcmua đ cũngphi hi ngưiíbán có thtr mt phnũWeChat và mtphn tin mtıhay không, VânThin rt gii:cưp git hàngɩhóa gim giáĪmnh mi dpđi h giá,Ikhông ai đch³li!

So vi cácbà thím điênfcung cưp git,]chuyn ma gpĺđưc trong Chúaìcu thế chng¹đáng mt xu.

Vaímua xong, Vân:Thin hài lòngİkéo xe kéoîtay phiên bnci to sizeľđi ca mình,íngáp dài dưiIánh mt sngst ca ngưiqua đưng, ngiýxung mt băngíghế thoáng mátitrong góc.

Xe kéotay bn ciIto ca côcó th khóaìli, buc vàoîcánh tay. VânThin mt mitháo mt kính,da ct ngïngay lp tc.

HôÎhp Vân Thintrong mơ dnĩdn tr nên³gp gáp, côch súng vàođu Tng HànhơCh, cho dùvùng vy thế¹nào thì cò]súng vn nxung.

Đoàng!”

Cô nhìníđn xuyên quatrán Tng HànhCh, máu nóngībn vào mingưmình, v rısét nng nc.Đôi mt ươnưt như cúnìcon m đmívô thn, ngãgc ra sau,íté xung đt.

Cnhtưng không ngngếlp đi lpįli. Cô nísúng, Tng HànhĺCh ngã xung;õcô n súng,èTng Hành Chli ngã xung…

Đâyìđã tr thànhìcơn ác mngĮvây ly VâníThin, khiến cô{đau kh.

Dù chođang ng, đumày cô vnluôn cau cht.

Trênfqung trưng, ngưiqua k li,theo lý mànói rt ítngưi chú ýiđến góc xó}xnh này. Nhưngïcó mt ngưitrong đám đông³đi thng vphía đó.

Cu mcqun đen áoÏtrng, v mtmang theo áyúnáy nhưng liícó chút tha]mãn. Cu vươnngón tay raếxoa du nếpĩnhăn trên màycô.

Thì ra VâníThin trongthế gii ca{mình đáng yêuínhư vy, đưng°nét gương mtlúc đ mtïmc còn hinhòa hơn lúctrang đim, va¹nhìn là biếtÍngưi cc k,du dàng.

“Bây giăngươi đã nhìnjthy cô ta,ngươi nên thamãn ri.” Giilnh mt nhìnTng Hành Chngi trưc mtVân Thin. Khingài nói choīdc vng Cchp biết lúcÏnày Vân Thin(đang đau khúvì giết cu,cu vn duytrì b dngchng cm cưiéngây ngô.

Tng HànhĩCh quay đu,dng n cưi:ìNhưng cô ycòn chưa nhìnthy tôi.”

Giicó th cmnhn đưc mi(th ca TngHành Ch, ngàiĪhơi kinh ngc.

Viļtư cách làdc vng CĪchp, Tng HànhCh đã thcĺtnh. C chpkhông ging dcîvng Giết chócvà Thù hn,ìnó ch làímt dc vngìnho nh, mcđ trưng thànhícó gii hn,êkhi thc tnhЇcó nghĩa là²nuôi th kếtthúc .

Đây cũnglà nguyên nhânêsau khi Giicm nhn đưccu ta thc¸tnh bèn dİđnh thu hi.

Sauìkhi Tng HànhCh nhìn thyõVân Thin, khôngng sc mnhca cu litiếp tc tăngĩlên tng chútmt, ging nhưýGiết chóc.

Tin vuingoài d đoán,¹Gii mun xemļth Tng HànhĩCh có thtăng đến mcnào. Dc vnglúc b thuÏhi càng mnh,įsc mnh ngàiÍcàng tăng, khnăng to nênithn cách thànhcông càng ln.

Gii:ì“Cô ta dyri.”

Tng HànhCh bng nhiênim lng, đng,lên, chy ccЇnhanh, nhanh đếnđ ch chali vt bóngim, ngay cīGii cũng khôngĩphn ng kp.

Vân³Thin chm rãiĪm mt. Tmnhìn phía trưcÎvô cùng chóilóa, cô cãchp mt, trongtm mt mơh có mt°ngưi cc kírõ nét. Ngưiĭđó mc áobào đen, tócdài màu bc,rõ ràng ănmc vô cùng)ni bt nhưng[chng ai chúéý ti.

Là ngưiìcô tng thyĺtrong thư vin.

TngđHành Ch phiênôbn thành niên,li là ogiác sao?

Vân Thinįmt không cmíxúc, ly trnggà sch đttrên cùng trongxe kéo tay,m hp, cmImt qu.

ĐMM.】

Gii khôngbiết ý nghĩaıca ba chìnày, nhưng tïla gin VânĨThin tuôn ratrong lòng thìhn không phit ng tt)đp gì.

Qu nhiêntrng gà kianém thng vphía ngài, maymà thân hìnhíGii biến mtákp thi, bngIkhông đã bītrng gà sngđp lên mt.

Trnggà rơi xungđt, v nát.

Giiİđng bên cnhîTng Hành Ch.Bn h nhìnĩVân Thin đeocp mt kínhgu con lên,tươi cưi thuĨdn đng babn dưi đt.

TngáHành Ch cmthy Vân Thinãnhư vy thtxinh đp. Výmt k qucca Gii nóiêcho cu biếtìtiếng lòng caàVân Thin lúcnày.

【May mà lào giác, nếuíkhông mình lpơtc bóp náttrng cu ta.】

Gii:í“Câu này cóý gì?”

TngHành Ch: “…

Siêu th cáchÍch Vân Thin² không xa,đi b chmt hai mươilăm phút.

Vân Thinc cm thycó ngưi đitheo cô. Miln xoay ngưili, cm giácb nhìn chòngÏchc biến mt.

Côisuy nghĩ chclát, ngi xungìs song dưiđt mt lúc,đt vài thõvào xe kéoɨtay, đi đưngvòng vào mtfcon đưng nhícht hp. Coniđưng nh nàylà đưng tt,ơcó th đinhanh đến khuăvc dân cưĩnơi Vân Thinâsng.

Tng Hành Chnhìn thy ngưiõđi theo phíaèsau Vân Thin.ìĐó là mtãngưi đàn ôngmc áo hoodieļmàu đ, mũáo và khutrang che kínkhuôn mt gã.

Cuthy gã đàn[ông kia tt tiếp cnVân Thin. Lúcɩgã ép côvào góc tưngúci tht lưng,ícu nôn nóngómun chy lêngiúp đ.

Nhưng khichy đưc mtna, bưc chân]cu khng li,ãs hãi núpsau bc tưng.ĭ

Vân Thin cm]cc gch đĩt trong xeãkéo tay ra,ưđp v phíagã đàn ôngáo hoodie. Cô¸không chy trnàmà tn côngÍtrc tiếp vàoĩh tam lca đi phương,Įđánh ti mcĭgã luôn mmòxin tha, sau)đó ly dâytrói li.

Cơn tcôtrong lòng VânếThin xp điïrt nhiu. Saukhi báo cnhsát, cô ngướcmt nhìn đngīsau bc tưngĭcách đó khôngļxa.

Hình như chỗ đó còn có người đang trốn…

Lý Duy nói: “Phải, bạn bè quen biết trong game, từng gặp một lần.”

Vân Thiển đưa tay ra sau, híp mắt áp sát, bất ngờ thò đầu ra, không có ai. Cô vứt gạch xuống đất.

Vân Thiển khó hiểu: “Vậy không phải rất tiện sao, sao anh không vào?”

Thế giới nhỏ vậy sao!

Vân Thiển: “Không có tiền.”

Tống Hành Chỉ bị Giới xách lên giữa không trung, lòng ngập tràn hạnh phúc sau khi thoát chết.

Nghĩ đến chuyện Vân Thiển gặp phải, anh thông cảm nhường phần gà viên và khoai tây chiên còn chưa ăn cho cô: “Em gái, ăn nhiều một chút, ăn nhiều tâm trạng sẽ vui hơn… Cô không giảm cân chứ?”

Cảnh sát nhanh chóng đến nơi.

(*) KFC

Tống Hành Chỉ bị Giới xách lên giữa không trung, lòng ngập tràn hạnh phúc sau khi thoát chết.

Ra ngoài điều tra thường là hai người, cảnh sát ngồi ở ghế phụ khiến Vân Thiển sửng sốt, hiển nhiên người kia cũng sững sốt theo.

Lý Duy bật cười: “Cô xem thái độ ban đầu của Đặng Chung và Vương Tư Tuệ thì biết người chơi trong bang đều là loại người gì, tôi không muốn ở chung với đám người đó… Hai người Đặng Chung thì đỡ, tuổi không lớn, vẫn còn đơn thuần. Nếu trong trò chơi đụng phải người trong Bang hội người chơi, cô nhớ để ý một chút, đừng tới gần họ.”

“Lý Duy?”

Vân Thiển và Lý Duy từ chối khéo.

(*) Tên nhân vật trong truyện light novel Date A Live của Nhật Bản

“Vân Thiển?”

Tốc độ ăn của Lý Duy rất chậm, cắn một lần, nhai hai ba chục lần. Vân Thiển đã ăn hết phần mình, Hamburger của anh còn dư lại nửa cái.

Người cảnh sát đang lái xe ngạc nhiên: “Hai người quen biết à?”

Lý Duy hỏi thăm lần sau Vân Thiển vào chơi là khi nào, Vân Thiển nói thời gian, Lý Duy tiếc nuối nói: “Xem ra lần sau chúng ta không cùng một thế giới rồi, tôi rất thích chơi cùng mọi người…”

Vân Thiển chẳng khách sáo, nhận lấy ăn luôn.

Lý Duy nói: “Phải, bạn bè quen biết trong game, từng gặp một lần.”

Lý Duy thấy vậy bèn không khuyên nữa, anh thầm mắng trong lòng: Đồ súc sinh Tống Hành Chỉ, uổng công Vân Thiển đối xử với cậu ta tốt nhất trong đám, đổi người giết cậu ta cũng đâu có sao…

(*) Tên nhân vật trong truyện light novel Date A Live của Nhật Bản

Bọn họ dẫn Vân Thiển đến đồn cảnh sát làm khai báo, người bị Vân Thiển đánh sấp mặt là tên biến thái mới xuất hiện gần đây. Sau khi khai báo xong, Lý Duy xin cấp trên nghỉ nửa ngày, định tán gẫu vài câu với Vân Thiển.

Bọn họ tìm đến tiệm KFC gần nhất, mỗi người tự chọn món.

“Mẹ kiếp!” Lý Duy không nhịn được chửi bậy, anh dè dặt nhìn Vân Thiển: “Tôi quen một bác sĩ tâm lý không tệ, cô muốn khám thử không?”

Nhắc tới cũng trùng hợp, hôm nay Lý Duy vừa chuyển đến khu vực này, kết quả đã đụng ngay Vân Thiển.

Lý Duy hỏi Vân Thiển rốt cuộc ai giết Tống Hành Chỉ, anh rời khỏi thế giới tận thế này một cách rất kỳ lạ.

“Lý Duy?”

Quan Hải Các là khách sạn cao cấp có tiếng ở Hải Thành, nổi tiếng với nguyên liệu nấu ăn tươi ngon chuyên chở bằng máy bay và đầu bếp đẳng cấp thế giới, khó đặt chỗ, giá cả đắt đỏ, một bữa năm con số cũng ăn chẳng no.

Vân Thiển há miệng thật lớn cắn Hamburger: “Tôi, cậu ấy cầm tay tôi bắn.”

“Vân Thiển?”

Cô kể chuyện xảy ra sau cùng lại một lần.

Lý Duy: “Anh Văn, bây giờ tôi thấy anh đẹp trai hết xẩy. Anh tìm đối tượng có hạn chế giới tính không?”

“Mẹ kiếp!” Lý Duy không nhịn được chửi bậy, anh dè dặt nhìn Vân Thiển: “Tôi quen một bác sĩ tâm lý không tệ, cô muốn khám thử không?”

Vân Thiển: “Không có tiền.”

Bọn họ tìm đến tiệm KFC gần nhất, mỗi người tự chọn món.

Văn Tư Thành nhìn thấy cặp đùi xinh đẹp trắng đến chói lóa giống như bước ra từ thế giới 2D sau ô cửa kính, đang định thổi sáo, xem thử là cô gái xinh đẹp nào.

Lý Duy: “Phần thưởng phát sau khi trò chơi chấm dứt cũng không ít mà… Cô như vậy không sao chứ?”

Vân Thiển: “Không sao, năng lực chịu đựng của tôi rất mạnh.”

Người cảnh sát đang lái xe ngạc nhiên: “Hai người quen biết à?”

Lý Duy thấy vậy bèn không khuyên nữa, anh thầm mắng trong lòng: Đồ súc sinh Tống Hành Chỉ, uổng công Vân Thiển đối xử với cậu ta tốt nhất trong đám, đổi người giết cậu ta cũng đâu có sao…

Văn Tư Thành từng nói mình là con ông cháu cha, Vân Thiển và Lý Duy không ngờ anh lại giàu như thế.

Tốc độ ăn của Lý Duy rất chậm, cắn một lần, nhai hai ba chục lần. Vân Thiển đã ăn hết phần mình, Hamburger của anh còn dư lại nửa cái.

Lý Duy: “Phần thưởng phát sau khi trò chơi chấm dứt cũng không ít mà… Cô như vậy không sao chứ?”

Anh nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.

Nghĩ đến chuyện Vân Thiển gặp phải, anh thông cảm nhường phần gà viên và khoai tây chiên còn chưa ăn cho cô: “Em gái, ăn nhiều một chút, ăn nhiều tâm trạng sẽ vui hơn… Cô không giảm cân chứ?”

Vân Thiển chẳng khách sáo, nhận lấy ăn luôn.

Lý Duy hỏi thăm lần sau Vân Thiển vào chơi là khi nào, Vân Thiển nói thời gian, Lý Duy tiếc nuối nói: “Xem ra lần sau chúng ta không cùng một thế giới rồi, tôi rất thích chơi cùng mọi người…”

Vân Thiển: “Tôi chẳng lấy làm lạ.”

Vân Thiển: “Thời gian giống nhau sẽ đến nơi giống nhau sao?”

Vân Thiển gật đầu, hỏi tiếp: “Phần thưởng lần nào cũng nhiều vậy sao? Như vậy thì lời quá rồi.”

Vân Thiển đưa tay ra sau, híp mắt áp sát, bất ngờ thò đầu ra, không có ai. Cô vứt gạch xuống đất.

Lý Duy: “Đa phần là vậy… Đúng rồi, Chúa cứu thế có một Bang hội người chơi, bọn họ sẽ để người chơi cùng một thời gian làm quen trên mạng trước. Có điều tôi chưa vào, Đặng Chung và Vương Tư Tuệ là người ở trong bang.

Nhắc tới cũng trùng hợp, hôm nay Lý Duy vừa chuyển đến khu vực này, kết quả đã đụng ngay Vân Thiển.

Vân Thiển khó hiểu: “Vậy không phải rất tiện sao, sao anh không vào?”

Lý Duy bật cười: “Cô xem thái độ ban đầu của Đặng Chung và Vương Tư Tuệ thì biết người chơi trong bang đều là loại người gì, tôi không muốn ở chung với đám người đó… Hai người Đặng Chung thì đỡ, tuổi không lớn, vẫn còn đơn thuần. Nếu trong trò chơi đụng phải người trong Bang hội người chơi, cô nhớ để ý một chút, đừng tới gần họ.”

Văn Tư Thành: “Ô Định Mệnh!”

Vân Thiển gật đầu, hỏi tiếp: “Phần thưởng lần nào cũng nhiều vậy sao? Như vậy thì lời quá rồi.”

Lý Duy: “Đó là vì lần này đánh giá cao, số lần chết không nhiều, nhưng đúng là kiếm tiền nhanh. Tôi chơi cái này mà sắp gom đủ nửa căn hộ rồi… Chuyện Chúa cứu thế chỉ có thể nói giữa những người chơi với nhau, cho dù cô nói cho người khác, họ nghe cũng không hiểu.”

Bọn họ ngồi trước vị trí cửa sổ. Lý Duy vừa ăn vừa nhìn ra ngoài, lầm bầm: “Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của người có tiền, lái Maybach tới ăn Ka Ép Xi(*) à?”

Vân Thiển: “Tôi chẳng lấy làm lạ.”

Bọn họ ngồi trước vị trí cửa sổ. Lý Duy vừa ăn vừa nhìn ra ngoài, lầm bầm: “Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của người có tiền, lái Maybach tới ăn Ka Ép Xi(*) à?”

Tống Hành Chỉ bị Giới xách lên giữa không trung, lòng ngập tràn hạnh phúc sau khi thoát chết.(*) KFC

Lý Duy: “Đó là vì lần này đánh giá cao, số lần chết không nhiều, nhưng đúng là kiếm tiền nhanh. Tôi chơi cái này mà sắp gom đủ nửa căn hộ rồi… Chuyện Chúa cứu thế chỉ có thể nói giữa những người chơi với nhau, cho dù cô nói cho người khác, họ nghe cũng không hiểu.”

Vân Thiển cũng nhìn ra ngoài, cô và Lý Duy suýt nữa sặc chết.

Bọn họ dẫn Vân Thiển đến đồn cảnh sát làm khai báo, người bị Vân Thiển đánh sấp mặt là tên biến thái mới xuất hiện gần đây. Sau khi khai báo xong, Lý Duy xin cấp trên nghỉ nửa ngày, định tán gẫu vài câu với Vân Thiển.

Văn Tư Thành cười mắng Lý Duy rồi nói tiếp: “Đúng lúc có người trong Bang hội người chơi liên hoan ở đó, bọn họ muốn mời tôi nhưng tôi không đi…”

Vân Thiển: “Thời gian giống nhau sẽ đến nơi giống nhau sao?”

Một người nam mập mạp vui vẻ bước từ chiếc Maybach ra, mặc áo thun Kurumi(*), cổ đeo dây chuyền vàng còn to hơn ngón tay cái, tháo kính râm, lộ ra gương mặt thật thà phúc hậu của Văn Tư Thành.

Một người nam mập mạp vui vẻ bước từ chiếc Maybach ra, mặc áo thun Kurumi(*), cổ đeo dây chuyền vàng còn to hơn ngón tay cái, tháo kính râm, lộ ra gương mặt thật thà phúc hậu của Văn Tư Thành.

Nghĩ đến chuyện Vân Thiển gặp phải, anh thông cảm nhường phần gà viên và khoai tây chiên còn chưa ăn cho cô: “Em gái, ăn nhiều một chút, ăn nhiều tâm trạng sẽ vui hơn… Cô không giảm cân chứ?”Văn Tư Thành cười mắng Lý Duy rồi nói tiếp: “Đúng lúc có người trong Bang hội người chơi liên hoan ở đó, bọn họ muốn mời tôi nhưng tôi không đi…”(*) Tên nhân vật trong truyện light novel Date A Live của Nhật Bản

Lý Duy: “Đa phần là vậy… Đúng rồi, Chúa cứu thế có một Bang hội người chơi, bọn họ sẽ để người chơi cùng một thời gian làm quen trên mạng trước. Có điều tôi chưa vào, Đặng Chung và Vương Tư Tuệ là người ở trong bang.

Văn Tư Thành nhìn thấy cặp đùi xinh đẹp trắng đến chói lóa giống như bước ra từ thế giới 2D sau ô cửa kính, đang định thổi sáo, xem thử là cô gái xinh đẹp nào.

Anh nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.

Văn Tư Thành: “Ô Định Mệnh!”

Thế giới nhỏ vậy sao!

Cảnh sát nhanh chóng đến nơi.

Anh chạy vào KFC chào hỏi cả hai: “Không ngờ hai người cũng là người Hải Thành, trùng hợp thật đấy. Đi dạo đi, tôi mời hai người đến chỗ khác ăn… Quan Hải Các được không?”

Quan Hải Các là khách sạn cao cấp có tiếng ở Hải Thành, nổi tiếng với nguyên liệu nấu ăn tươi ngon chuyên chở bằng máy bay và đầu bếp đẳng cấp thế giới, khó đặt chỗ, giá cả đắt đỏ, một bữa năm con số cũng ăn chẳng no.

Vân Thiển và Lý Duy từ chối khéo.

Văn Tư Thành gãi đầu: “Lo không có chỗ à, không sao, chỗ đó là khách sạn của anh tôi. Tôi dẫn hai người tới đó, chắc chắn có chỗ.”

Văn Tư Thành từng nói mình là con ông cháu cha, Vân Thiển và Lý Duy không ngờ anh lại giàu như thế.

Vân Thiển: “Không sao, năng lực chịu đựng của tôi rất mạnh.”

Lý Duy: “Anh Văn, bây giờ tôi thấy anh đẹp trai hết xẩy. Anh tìm đối tượng có hạn chế giới tính không?”

Ra ngoài điều tra thường là hai người, cảnh sát ngồi ở ghế phụ khiến Vân Thiển sửng sốt, hiển nhiên đối phương cũng sững sốt theo.

Văn Tư Thành cười mắng Lý Duy rồi nói tiếp: “Đúng lúc có người trong Bang hội người chơi liên hoan ở đó, bọn họ muốn mời tôi nhưng tôi không đi…”

5 10 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo email
Nhận thông báo cho
guest

12 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Yuyu
Yuyu
1 Năm Cách đây

Văn heo và vân chó thành lập bang hội đi

Vệ Tam và nhóm gánh hài trường Damocles
Vệ Tam và nhóm gánh hài trường Damocles
1 Năm Cách đây

Cảm thấy hài chết vs ông Văn này còn mặc áo Kurumi ms chịu cơ đấy ????

12
0
Would love your thoughts, please comment.x
error: Alert: Content is protected !!