Vi phu đã từng là Long Ngạo Thiên – Chương 102

Chương 102

Chỉ một Minh chủ Liên minh Tiên giới cỏn con, ta sẽ thuyết phục Uyển Uyển đoạt lấy

Editor: Zens Zens

Đăng ký nhận chương mới: Link

Quy định đọc truyện trên Website: Link

Facebook Zens Zens: Link 

***

Mọi người hoảng hốt chạy trốn khỏi hiện trường khiến Giản Hành Chi hơi mất mặt, y xấu hổ trả lời 666: “Cô xem, bọn họ không ai biết đáp án câu hỏi này, bàn bạc cũng chẳng có tác dụng.”

“Không phải bàn bạc không có tác dụng…” 666 thở dài: “Là người ta vốn không muốn bàn bạc với ngài thì có.”

“Được rồi, cô phiền chết đi được.” Giản Hành Chi nghe nó nhắc nhở, hơi tức giận: “Cô cứ nói thẳng chữ này rốt cuộc có ý gì đi. Ta hiểu không đúng sao? Vạn người chú mục, bừng sáng trên sân, có gì sai?!”

Ch nhân, ngài nghĩ kli đi… 666bt lc: “NIcó phi làîmt t cangi không?”

Đúngvy.” Gin HànhChi khoanh taygt đu: “Risao?”

Vy ngàicm thy đivi ln xutìtrn này, bnīh hâm mcác ngưi? Haylà thương hi[các ngưi?”

LiĨnày khiến GinìHành Chi rơiЇvào trm tư,:y nhanh chóngìbt ly trngÎtâm: “Cho nêníNI là mtíhình tưng khiếnmi ngưi hâmm?”

Không sai!”ã666 thy yÍnhn ra, cm{giác xúc đng:ɩ“Hăng hái, trcătiếp, tiến lên,Ĭmi ngưi đuɩmun, đu sùng¹bái. Ngài cmthy, cái màĐi hi Liên)minh Tiên giitheo đui cuicùng là gì?”

Gin Hành Chi]đã hiu, yìgt đu: “Tahiu ri, cácngưi mun nàngtr thành Minhīch Liên minhíTiên gii!”

ĐâyĨlà ngưi nói…666 vi giithích: “Không liênıquan đến ta,ĩkhông tính làéăn gian.”

Đưcòri.” Gin HànhđChi nghe thy°mc tiêu này,êđng lên: “Chɩmt Minh chLiên minh Tiêngii cn con,:ta s thuyết°phc Uyn Uynănm ly!”

Nóiúxong, Gin HànhĬChi đi vphía phòng TnúUyn Uyn.

Tn UynUyn đang nmɪhình ch Đi(*)trên giưng, đơíngưi nhìn đnhrèm.

(*) Ch Đi:ý

Ch nhân.” 38ãkhông nhn đưcnhc nh nàng:Ї“Cô mau xlý tóc cháyjđi. Cô ngheíth phòng bênkia, Thúy Lcêchu khó c°nào?”

38 nói¹xong, phòng bêntruyn đến tiếngêmng chi caèThúy Lc.

Nàng taĨđang x lýïlông chim bcháy, dùng mingếchim kp lông,rút mt cngthì mng GinHành Chi mtícâu.

Tn Uyn Uynánm im btĪđng, u xìuÎnói: “Ta mtri, không munnhúc nhích na.”

Vy cô đitm đi.” 38nhìn hết ni:[Thay b đjri ng tiếp[cũng đưc.”

Tn³Uyn Uyn khôngmun đáp li,òtrc tiếp nhmÏmt.

Nàng mt, quámt, nếu nhưvn còn thế k hai[mươi mt, chuyn[duy nht hinЇgi nàng cóth làm làchơi đin thoi.

Nàngưcòn chưa kpng, bng nghethy ca s[vang lên tiếng“ct kt,ôkế tiếp Gin[Hành Chi ngi đu giưngìnàng, giăng kếtĬgii, nghiêm túcm ming: “UynɩUyn, ta cóămt chuyn quanútrng mun nóivi nàng.”

TnUyn Uyn nhmìmt gi vng, Gin Hành°Chi vươn taynm ly taynàng, Tn UynĨUyn lp tcm mt, hong°ht kêu lên:)“Ta tnh ri!:Ngưi đng raɪtay!”

“Ta biết.”Gin Hành Chiýgt đu, ych đơn thunínm ly tayònàng ch khôngélàm các loiīhành vi quá}khích như phóngđin hoc bgãy xương. Yâtràn đy mongɨđi nhìn nàng:“Uyn Uyn, nàngĬmun làm Minhch Liên minhÎTiên gii không?”

“Ta không mun.”ITn Uyn Uynkhông h dod t chi.

GinHành Chi lcđu: “Không, nàng(mun.”

“Ta thts không mun.”ITn Uyn Uynngi dy, nutènưc bt: “GiníHành Chi, talà ngưi thếïnào, ngưi rõ°ràng hơn hết.”)

“Ta rõ.” GinHành Chi gtèđu, nhc nhnàng: “Nàng làĮngưi mun phiįthăng, phi thăng{phi hoàn thànhnhim v. Tađã lĩnh ngch NI nghĩaýlà gì ri,ɪMinh ch Điĩhi Liên minhóTiên gii khôngÍphi nàng thìkhông đưc, nàngsn sàng chưa?”

Chưa.”

Tn UynUyn lc đu,vươn tay nmly hai vai(Gin Hành Chi:đ“Gin Hành Chi,ftm thi ngưiíđng nghĩ chuyn¹NI na. chúngta ng mtÏgic ri nghĩïchính s đi.”ì

Chính s?”

Giản Hành Chi không hiểu, nhiệm vụ không coi như chính sự, vậy cái gì là chính sự?

“Cho nên chúng ta phải đánh đòn phủ đầu chứ không phải làm Minh chủ gì cả.”

Giản Hành Chi không hiểu, nhiệm vụ không coi như chính sự, vậy cái gì là chính sự?

Tần Uyển Uyển gật đầu, nàng bắt đầu phân tích, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ của y: “Hiện tại có rất nhiều chuyện, người suy nghĩ lại đi, có phải tên Tôn giả Diệu Ngôn kia rất có khả năng là Mai Tuế Hàn không? Hiện giờ hắn tổ chức Đại hội Liên minh Tiên giới, còn muốn chúng ta đưa Ngọc Linh Lung cho hắn, có phải có âm mưu gì không?”

Tần Uyển Uyển mở miệng định ngăn y lại, nhưng Giản Hành Chi đã vẫy tay nhảy ra ngoài cửa sổ, chẳng thấy người đâu nữa.

Đội ngũ bây giờ thật khó dẫn dắt, nàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe.

Bên cạnh vang lên tiếng phá cửa và tiếng đánh nhau, Tần Uyển Uyển sững người chốc lát, quay đầu nằm trở về giường, thiết lập kết giới cách âm, yên tĩnh nhắm mắt lại.

“Phải.” Giản Hành Chi gật đầu, cau mày: “Vì vậy chúng ta không cần thiết trở thành Minh chủ sao?”

Lời này khiến Giản Hành Chi do dự, cảm thấy hình như có lý. Tần Uyển Uyển tiếp tục thuyết phục: “Người còn nhớ chúng ta đến đây làm gì không? Đó là để thử Tôn giả Diệu Ngôn này có phải Mai Tuế Hàn hay không. Nếu như là hắn, vậy chỉ cần hắn bị thương đánh trả, pháp quyết của mẫu thân ta sẽ xuất hiện, chúng ta có thể tìm thấy bà rồi đúng không?”

“Khoan…”

“Cho nên chúng ta phải đánh đòn phủ đầu chứ không phải làm Minh chủ gì cả.”

“Ta…” Tần Uyển Uyển bị y chọc tức đến nghẹn: “Trong lòng người, ta là loại người này sao?”

Lời này khiến Giản Hành Chi do dự, cảm thấy hình như có lý. Tần Uyển Uyển tiếp tục thuyết phục: “Người còn nhớ chúng ta đến đây làm gì không? Đó là để thử Tôn giả Diệu Ngôn này có phải Mai Tuế Hàn hay không. Nếu như là hắn, vậy chỉ cần hắn bị thương đánh trả, pháp quyết của mẫu thân ta sẽ xuất hiện, chúng ta có thể tìm thấy bà rồi đúng không?”

“Hai chuyện này…” Tần Uyển Uyển nhớ đến cảnh tượng xấu hổ muốn độn thổ hôm nay, rùng mình với lựa chọn của Giản Hành Chi, không dám tùy tiện đồng ý yêu cầu của trùm làm ngược này, chỉ có thể gắng gượng đáp: “Làm một chuyện là được rồi.”

“Hai chuyện này có thể tiến hành đồng thời…” Giản Hành Chi suy nghĩ, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Ngày mai ta đi giết Tôn giả Diệu Ngôn, nàng tranh cử Minh chủ, thế nào?”

“Hai chuyện này…” Tần Uyển Uyển nhớ đến cảnh tượng xấu hổ muốn độn thổ hôm nay, rùng mình với lựa chọn của Giản Hành Chi, không dám tùy tiện đồng ý yêu cầu của trùm làm ngược này, chỉ có thể gắng gượng đáp: “Làm một chuyện là được rồi.”

“Vậy làm Minh chủ đi.”

“Thôi vẫn nên giết Tôn giả Diệu Ngôn đi.”

“Phải.” Giản Hành Chi gật đầu, cau mày: “Vì vậy chúng ta không cần thiết trở thành Minh chủ sao?”

Cả hai đều cho mình đúng, im lặng nhìn nhau trong đêm. Giản Hành Chi nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nhíu mày: “Có phải nàng lười không?”

Cả hai đều cho mình đúng, im lặng nhìn nhau trong đêm. Giản Hành Chi nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nhíu mày: “Có phải nàng lười không?”

“Nàng yên tâm, ta giúp nàng giành lấy Vị trí Minh chủ, ta cũng thu phục Tôn giả Diệu Ngôn thay nàng.” Giản Hành Chi rất có lòng tin, vỗ vai nàng đứng dậy: “Nàng chỉ cần chuẩn bị ngồi mát ăn bát vàng là được, nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi đây.”

“Ta…” Tần Uyển Uyển bị y chọc tức đến nghẹn: “Trong lòng người, ta là loại người này sao?”

Thôi đi, có chuyện gì, mai lại nghĩ.

“Nàng yên tâm, ta giúp nàng giành lấy Vị trí Minh chủ, ta cũng thu phục Tôn giả Diệu Ngôn thay nàng.” Giản Hành Chi rất có lòng tin, vỗ vai nàng đứng dậy: “Nàng chỉ cần chuẩn bị ngồi mát ăn bát vàng là được, nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi đây.”

“Khoan…”

Tần Uyển Uyển mở miệng định ngăn y lại, nhưng Giản Hành Chi đã vẫy tay nhảy ra ngoài cửa sổ, chẳng thấy người đâu nữa.

Bên cạnh truyền đến tiếng Thúy Lục mắng chửi vì nhổ lông chim: “Giản Hành Chi, ĐM nhà cậu!”

Giản Hành Chi đi ngang, giơ tay lên gõ cửa phòng Thúy Lục: “Còn mắng nữa, ông đây rút hết lông chim của cô!”

Căn phòng Thúy Lục yên tĩnh lại, Giản Hành Chi đắc ý bỏ đi. Một lát sau, Thúy Lục càng mắng lớn hơn: “Giản Hành Chi, ĐM tổ tiên nhà cậu!!!”

Bên cạnh vang lên tiếng phá cửa và tiếng đánh nhau, Tần Uyển Uyển sững người chốc lát, quay đầu nằm trở về giường, thiết lập kết giới cách âm, yên tĩnh nhắm mắt lại.

Căn phòng Thúy Lục yên tĩnh lại, Giản Hành Chi đắc ý bỏ đi. Một lát sau, Thúy Lục càng mắng lớn hơn: “Giản Hành Chi, ĐM tổ tiên nhà cậu!!!”

Thôi đi, có chuyện gì, mai lại nghĩ.

Tần Uyển Uyển gật đầu, nàng bắt đầu phân tích, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ của y: “Hiện tại có rất nhiều chuyện, người suy nghĩ lại đi, có phải tên Tôn giả Diệu Ngôn kia rất có khả năng là Mai Tuế Hàn không? Hiện giờ hắn tổ chức Đại hội Liên minh Tiên giới, còn muốn chúng ta đưa Ngọc Linh Lung cho hắn, có phải có âm mưu gì không?”

Đội ngũ bây giờ thật khó dẫn dắt, nàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe.

 

5 7 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo email
Nhận thông báo cho
guest

4 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Azan0306
Azan0306
1 Năm Cách đây

Hai người này hết cãi rồi lại đánh nhau à ?

Azan0306
Azan0306
1 Năm Cách đây

Làm Đường Tăng vất vả quá mà ?

thuhi2
thuhi2
1 Năm Cách đây

tui đến mợt với ông GHC =)))))))))))))

Bình Lê
Bình Lê
11 Tháng Cách đây

khổ thân TUU quá=)))

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
error: Alert: Content is protected !!