Những điều cần lưu ý khi đọc truyện ở website

Rảnh rỗi nên tập tành edit truyện. Mình mới làm lần đầu nên còn nhiều sai sót, mọi người nếu thích thì cho xin tí comment để cổ vũ tinh thần, không thích thì cũng xin chém nhẹ tay nhé ~~~
Với lại Truyện edit ở đây được edit với mục đích phi thương mại, và cũng chưa xin phép tác giả, nên mọi người đừng đem ra ngoài nhé!Đọc tiếpNhững điều cần lưu ý khi đọc truyện ở website

error: Alert: Content is protected !!