Duyệt bởi
Thẻ: Người sói miễn tiếp

[Viễn cổ] Người sói miễn tiếp

[Viễn cổ] Người sói miễn tiếp

Tên gốc: 狼人免进 (Người sói đừng vào) | Tác giả: Lucia Lộ Thần | Editor: Zens Zens | Số chương: 80 chương + 2 Phiên ngoại | Nội dung: Không gian giả tưởng, ngọt văn, câu chuyện làm ruộng xuyên qua thời không | Tag: nhân thú, rừng rậm nguyên thủy , viễn cổ, người sói | Nhân vật chính: Khương Bách Linh, Đại Khôi

error: Alert: Content is protected !!