Duyệt bởi
Thẻ: Sơn hà chẩm

Sơn Hà Chẩm – Chương 43

Sơn Hà Chẩm – Chương 43

Chương 43 Kẻ giết người, Vệ Uẩn Vệ gia Editor: Zens Zens Các bạn có thể đăng ký nhận thông báo chương mới theo bài viết này của mình nhé: Link Lưu ý: Nếu mình phát hiện truyện bị đem ra khỏi web này thì truyện sẽ bị pass, có thể sẽ dựa vào số lượng comment để mở pass, hoặc cũng có thể sẽ đặt câu hỏi mở, tuỳ theo cảm hứng lúc đó của mình. Vì vậy các…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Sơn Hà Chẩm – Chương 42

Sơn Hà Chẩm – Chương 42

Chương 42 Vì sao phải ở sau khi hắn ôm ảo mộng chết đi, lại kéo hắn đến đây, lăng trì như thế? Editor: Zens Zens Các bạn có thể đăng ký nhận thông báo chương mới theo bài viết này của mình nhé: Link Lưu ý: Nếu mình phát hiện truyện bị đem ra khỏi web này thì truyện sẽ bị pass, có thể sẽ dựa vào số lượng comment để mở pass, hoặc cũng có thể sẽ đặt…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Sơn Hà Chẩm – Chương 41

Sơn Hà Chẩm – Chương 41

Chương 41 Hôm nay ta đến rồi, nàng đi theo ta đi Editor: Khuê Beta: Zens Zens Các bạn có thể đăng ký nhận thông báo chương mới theo bài viết này của mình nhé: Link Lưu ý: Nếu mình phát hiện truyện bị đem ra khỏi web này thì truyện sẽ bị pass, có thể sẽ dựa vào số lượng comment để mở pass, hoặc cũng có thể sẽ đặt câu hỏi mở, tuỳ theo cảm hứng lúc đó…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Sơn Hà Chẩm – Chương 40 (2)

Sơn Hà Chẩm – Chương 40 (2)

Chương 40 (2) Cố Sở Sinh khiến nàng cảm thấy hình như bản thân nảy sinh ảo giác Editor: Khuê Beta: Zens Zens Các bạn có thể đăng ký nhận thông báo chương mới theo bài viết này của mình nhé: Link Lưu ý: Nếu mình phát hiện truyện bị đem ra khỏi web này thì truyện sẽ bị pass, có thể sẽ dựa vào số lượng comment để mở pass, hoặc cũng có thể sẽ đặt câu hỏi mở,…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Sơn Hà Chẩm – Chương 40 (1)

Sơn Hà Chẩm – Chương 40 (1)

Chương 40 (1) Cố Sở Sinh khiến nàng cảm thấy hình như bản thân nảy sinh ảo giác Editor: Khuê Beta: Zens Zens Các bạn có thể đăng ký nhận thông báo chương mới theo bài viết này của mình nhé: Link Lưu ý: Nếu mình phát hiện truyện bị đem ra khỏi web này thì truyện sẽ bị pass, có thể sẽ dựa vào số lượng comment để mở pass, hoặc cũng có thể sẽ đặt câu hỏi mở,…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Sơn Hà Chẩm – Chương 39

Sơn Hà Chẩm – Chương 39

Chương 39 Cố Sở Sinh, ngươi phải đối tốt với Tiểu Thất nhà chúng ta đấy Editor: Zens Zens Các bạn có thể đăng ký nhận thông báo chương mới theo bài viết này của mình nhé: Link Lưu ý: Nếu mình phát hiện truyện bị đem ra khỏi web này thì truyện sẽ bị pass, có thể sẽ dựa vào số lượng comment để mở pass, hoặc cũng có thể sẽ đặt câu hỏi mở, tuỳ theo cảm hứng…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Sơn Hà Chẩm – Chương 38 (2)

Sơn Hà Chẩm – Chương 38 (2)

Chương 38 (2) Hắn trở về Hoa Kinh gặp A Du Editor: Zens Zens Các bạn có thể đăng ký nhận thông báo chương mới theo bài viết này của mình nhé: Link Lưu ý: Nếu mình phát hiện truyện bị đem ra khỏi web này thì truyện sẽ bị pass, có thể sẽ dựa vào số lượng comment để mở pass, hoặc cũng có thể sẽ đặt câu hỏi mở, tuỳ theo cảm hứng lúc đó của mình. Vì…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Sơn Hà Chẩm – Chương 38 (1)

Sơn Hà Chẩm – Chương 38 (1)

Chương 38 (1) Hắn trở về Hoa Kinh gặp A Du Editor: Zens Zens Các bạn có thể đăng ký nhận thông báo chương mới theo bài viết này của mình nhé: Link Lưu ý: Nếu mình phát hiện truyện bị đem ra khỏi web này thì truyện sẽ bị pass, có thể sẽ dựa vào số lượng comment để mở pass, hoặc cũng có thể sẽ đặt câu hỏi mở, tuỳ theo cảm hứng lúc đó của mình. Vì…

Đọc Thêm Đọc Thêm

error: Xin bạn đừng copy, cám ơn!